Onde atoparnos

Formulario de contacto

Informámolo de que, de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos foron integrados nun ficheiro cuxo responsable é ROCA. Esta información será tratada coa máxima privacidade, confidencialidade e seguridade de acordo coa lexislación vixente. Así mesmo, informámolo de que os seus datos quedarán tamén integrados no ficheiro de clientes e usuarios de ROCA. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando unha comunicación por escrito dirixida a: Roca Sanitario, S.A., Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, España.